Veiligheid - Safety

Er  worden door de  overheid meer eisen gesteld aan de veiligheid van gebouwen dan vroeger.    Al deze eisen worden samengevat in een conformiteitsattest.  We vinden veiligheid van onze bewoners zeer belangrijk en we hebben dan ook een conformiteitsattest.  Dit wil zeggen dat het gebouw voldoet aan al de normen voor een studentenkamer in Vlaanderen.

Elke deur in het gebouw van Topkot is een branddeur (rf30) !  Het gebouw is uitgerust met een moderne brandalarmcentrale.  Op elke gang zijn er brandblussers aanwezig en er zijn noodladders aan de buitenkant van het gebouw.  Er zijn branddetectoren op elke kamer en branddekens in de keukens.  Uiteraard vragen we de medewerking van onze bewoners om de veiligheid te garanderen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our building meets all the safety requirements that are required by the government.  Every door in the building is a fire proof door (rf30).  We also have the smoke detectors in every room and a general fire alarm for the building.  Every floor has a fire extinguisher and in every kitchen we have a fire blanket.

We also ask our tenants to respect the security measures to prevent fire in the building.